Nové požadavky = nové materiály

Kompozitní materiály rozšiřují významným způsobem druhy stavebních materiálů, protože kompozity slučují vlastnosti dvou rozlišných materiálů, které by se přírodní cestou nikdy nesloučily, žádný chemický proces by z nich nevytvořil sloučeninu s jasným chemickým vzorcem. Kompozity musí vždy vymyslet a spojit člověk a možnosti jsou neomezené. Kompozity vzniknou spojením většinou dvou materiálů. Jeden dává kompozitu pevnost a druhý je pojivo, které docílí, že kompozit jednoduše řečeno drží pohromadě, v případě keramických komponentů je to pryskyřice.

pryskyřice

Kompozity se mohou chlubit vynikajícími vlastnosti, podle toho z jakých prvotních surovin jsou vytvořeny. Mohou být např. kompozity, které jsou určené pro vysokoteplotní aplikace. Tyto materiály běžně vydrží teploty do 1100°C. Takové teploty by žádný z běžných materiálů nevydržel.

Kompozitní materiály jsou také nezastupitelné v chemickém průmyslu. Podlahové rošty z kompozitních materiálů znají v každé továrně, kde se pracuje se silně agresivními chemikáliemi, kyselinami nejvyšších koncentrací, které by plechovou podlahu rozleptaly. A i když se všemožně snaží zabránit havárii nádrže s kyselinou, vždy musí být takové nádrže v jímkách právě z odolného kompozitu. Součástky z kompozitu mohou mít stejnou pevnost jako běžná ocel nebo plast, ale kompozit vždy zvítězí díky vysokoteplotní či chemické odolnosti. V tom jsou kompozity jedinečné a nepřekonatelné.

kompozit

Příroda nám nabízí řadu materiálů a člověk se naučil řadu z nich využívat, ale někdy potřebujeme materiál s takovými vlastnostmi, který žádný známý chemický prvek, anebo chemická sloučenina nemá a potom přichází na řadu věda a výroba kompozitu, který bude požadované vlastnosti mít. S tím, jak má člověk stále nové požadavky na materiály, na odolnost, na pevnost, budou se neustále vyvíjet nové kompozity. Člověk si vždy poradí.