Kam umístit sídlo vaší společnosti? Řešení tu je.

V dnešní době žijeme svůj soukromý a pracovní život na mnoha úrovních, a zejména proto je důležité, alespoň částečně tyto dvě součásti oddělit. V soukromém životě sdílíme své chvíle s rodinou, přáteli a relaxujeme při našich činnostech tak, abychom v naší části pracovní podali co nejlepší výkon a vytvářeli jsme co nejlepší pracovní hodnoty.

Z výše uvedených důvodů je více něž optimální oddělit do určité míry prostor pro práci a náš prostor privátní. A to platí zejména u podnikatelské činnosti, při které jsme zpravidla v pracovním ruchu činorodém téměř v jakoukoliv denní či noční hodinu. Je těžké se odpoutat od práce, když ve svém domově máme schůzku s klienty či na nás každý den čeká firemní pošta či neodbytný klient.

Sídlo firmy

Jak z této situace ven? Řešení tu je.

V dnešní době je již celkem běžným a optimálním řešením virtuální sídlo firmy, které nám poskytne nejen oddělené sídlo společnosti od našeho bydliště, ale současně také můžeme využít komfortu přidaných doprovodných služeb. Těmito službami je například převzetí či evidence pošty vč. avizování doručených zásilek, poskytnutí vhodných a reprezentativních prostor pro jednání s klienty či případně využít kapacitu reálného kancelářského zázemí. Velmi žádané je i využití jednacích prostor pro jednání s úředními institucemi, jako např. s finančním úřadem.

Další nespornou výhodou virtuálního sídla společnosti jsou velmi nízké náklady v porovnání s vlastnictvím či pronájmem kanceláře fyzické, což jistě v dnešní době ocení téměř každý z nás. Za nepatrný zlomek ceny reálného pronájmu či správu vlastní nemovitostí pro sídlo firmy máme k dispozici kompletní a komfortní firemní zázemí vč. příslušné recepce a souvisejících služeb.

V neposlední řadě je toto řešení výhodné i pro začínající podnikatele, kteří nemají svůj prvotní kapitál v takové výši, aby mohli pokrýt veškeré běžné provozní náklady kanceláře či asistentky. Většina začínajících, ale i dlouholetých podnikatelů nemá obvykle k dispozici prostředky na separátní prostory pro bydlení a podnikání.

Jednací místnost

Virtuální sídlo takovou možnost nabízí, navíc ušetřené finanční zdroje můžete použít na rozvoj své podnikatelské činnosti a zároveň si můžete nerušeně odpočinout ve svém domově bez obav, že vás zde vaše podnikání vyruší. Pokud se během svého života přestěhujete, virtuální sídlo společnosti vám zůstane stále stejné.

A to je již mnoho dobrých důvodů, proč o této variantě vážně uvažovat.