V Americe nejsme doma


Nejeden z našinců není plně uspokojen se svým působením v rámci České republiky. Jistě, pro mnohé z nás je tato velká dost, ale někdo přece jenom chce rozšířit sféry své působnosti i do ciziny, a to nejen té evropské, ale i té vzdálenější.

Někdo si tak třeba usmyslí, že by mohl podnikat na americkém kontinentu, někdo by možná dokonce mohl zatoužit se tam odstěhovat a zapustit tam kořeny, případně tam pobýt aspoň po nějakou dobu, ovšem nikoliv v pozici pouhého turisty.

americká ulice

A pokud už tak nÄ›kdo po Americe, pÅ™esnÄ›ji po Spojených státech amerických, zatouží, mÄ›l by vzít v potaz hlavnÄ› to, že to tam chodí pÅ™ece jenom jinak než u nás. JistÄ›, i naÅ¡e i jejich zemÄ› se oznaÄují jako svobodné a demokratické, ale to neznamená, že jsou jedna jako druhá. V každé to funguje trochu odliÅ¡nÄ›, každá má svá specifika. A když tak chce naÅ¡inec do USA, musí se s jejich ‚pravidly hry‘ seznámit a musí je akceptovat. A protože je to docela složitá vÄ›c, je rozhodnÄ› jedinÄ› dobÅ™e, když mu pomůže nÄ›jaký ten expert na právo USA. Tedy nÄ›kdo, kdo rozumí dejme tomu imigraÄnímu, obchodnímu, mezinárodnímu Äi insolvenÄnímu právu.

Empire State Buildin

A takovým pomocníkem je právÄ› advokátní kancelář Juras Law Firm PLC, jež poskytuje důležité právní služby. Tato zastupuje americké zamÄ›stnavatele, zajímající se o zahraniÄní zamÄ›stnance, tato pracuje ale i pro cizince, kteří by mÄ›li pro zmÄ›nu rádi pracovní povolení, zelenou kartu, opravňující k trvalému pobytu, nebo americké obÄanství. Zde naleznou potÅ™ebnou pomoc i ÄeÅ¡tí exportéři, zde vykonávají Äeské rozsudky a arbitrážní rozhodnutí v USA, vyjednávají a pÅ™ipravují obchodní smlouvy, pomáhají s mimosoudním Å™eÅ¡ením sporů, zastupují věřitele a dlužníky v insolvenÄních řízeních na americké půdÄ›.

A to je problematika, které zkrátka naÅ¡inci dokonale nerozumí. A proto pÅ™ijde podobná pomoc vhod. StaÄí si jenom domluvit konzultaci a ÄlovÄ›k má hned snazší život. I za velkou louží.