Nejeden z našinců není plně uspokojen se svým působením v rámci České republiky. Jistě, pro mnohé z nás je tato velká dost, ale někdo přece jenom chce rozšířit sféry své působnosti i do ciziny, a to nejen té evropské, ale i té vzdálenější.

Někdo si tak třeba usmyslí, že by mohl podnikat na americkém kontinentu, někdo by možná dokonce mohl zatoužit se tam odstěhovat a zapustit tam kořeny, případně tam pobýt aspoň po nějakou dobu, ovšem nikoliv v pozici pouhého turisty.

americká ulice

A pokud už tak někdo po Americe, přesněji po Spojených státech amerických, zatouží, měl by vzít v potaz hlavně to, že to tam chodí přece jenom jinak než u nás. Jistě, i naše i jejich země se označují jako svobodné a demokratické, ale to neznamená, že jsou jedna jako druhá. V každé to funguje trochu odlišně, každá má svá specifika. A když tak chce našinec do USA, musí se s jejich ‚pravidly hry‘ seznámit a musí je akceptovat. A protože je to docela složitá věc, je rozhodně jedině dobře, když mu pomůže nějaký ten expert na právo USA. Tedy někdo, kdo rozumí dejme tomu imigračnímu, obchodnímu, mezinárodnímu či insolvenčnímu právu.

Empire State Buildin

A takovým pomocníkem je právě advokátní kancelář Juras Law Firm PLC, jež poskytuje důležité právní služby. Tato zastupuje americké zaměstnavatele, zajímající se o zahraniční zaměstnance, tato pracuje ale i pro cizince, kteří by měli pro změnu rádi pracovní povolení, zelenou kartu, opravňující k trvalému pobytu, nebo americké občanství. Zde naleznou potřebnou pomoc i čeští exportéři, zde vykonávají české rozsudky a arbitrážní rozhodnutí v USA, vyjednávají a připravují obchodní smlouvy, pomáhají s mimosoudním řešením sporů, zastupují věřitele a dlužníky v insolvenčních řízeních na americké půdě.

A to je problematika, které zkrátka našinci dokonale nerozumí. A proto přijde podobná pomoc vhod. Stačí si jenom domluvit konzultaci a člověk má hned snazší život. I za velkou louží.