Firmy jako jednotky hospodaření státu

Všechny firmy na trhu hospodaří a tím ovlivňují i stav státu, ve kterém hospodaří a kterému odvádí daně. Pokud firmy produkují zisk a daří se jim dobře, pro stát to znamená příjmy do jeho rozpočtu. Pokud firmy hospodaří špatně a nedosahují zisku, dochází k tomu, že jejich odvody státu se snižují, až na nulovou hranici a tím trpí státní rozpočet, protože přichází o své příjmy.
stavební firma
Tvoření zisku a úspěšné hospodaření je cílem každého podniku a to z důvodu jeho úspěšnosti a plnění ekonomického plánu. Firmy, které neprodukují zisk, postupně upadají a zanikají. Tím tvoří prostor pro vznik nových firem, které mají šanci být úspěšné a dosahovat zisku, z něho odvádět daně a další povinné odvody a tím plnit státní pokladnu.
V případě, že by ve státě v jeden okamžik došlo ke zrušení všech podniků a firem, došlo by k celkovému kolapsu státu a jeho hospodaření, vznikla by obrovská finanční, potravinová, léková a jiná krize dalších oborů. Proto je důležité, aby firmy ve státě prosperovali.
Firem na trhu vstupuje mnoho druhů, v různých oblastech, oborech a podobně. Jsou firmy, přepravní, výrobní, prodejní a další.
Firmy výrobní produkují své výrobky, které prodají firmám obchodním, obchodní firmy prostřednictvím firem přepravních zboží převezou jinam a tam dojde k prodeji výrobků konečnému spotřebiteli. Než se určitý produkt dostane k jednomu spotřebiteli, může zaměstnat a zajistit zisk hned několika různým firmám. A to je dobře, protože firmy následně provádějí odvody do státní pokladny a ta má co přerozdělovat.
přepravní firma
Zkrátka firmy jsou alfou i omegou každého státu, který chce být samostatný a fungující. Firmy v něm zajišťují služby, výrobu i prodej potřeb pro obyvatele státu. Tím udržují existenci státu jako takového. To je jejich podstatnou úlohou, kterou si často lidé ani neuvědomují, obchody a další služby považují za samozřejmost.