Možnosti ručení za úvěr

Pomoc třetích osob při poskytování úvěru s sebou nese určité problémy, ručení totiž přináší povinnosti a velký závazek. V případě, že dlužník platí řádně a včas, jeho úvěr nepředstavuje žádný problém, po jeho splacení je třetí osoba – ručitel, vyvázána ze závazku. Dochází však k situacím, kdy průběh splácení tak hladký není. Nikdy nevíme, co se může stát, zvláště u dlouhodobých úvěrů. Ručitel, spoludlužník totiž vstupuje do značného rizika, to se naplno projeví ve chvíli, kdy dlužník z jakýchkoli důvodů přestane dluh splácet.
dům kalkulačka
Ručitelské prohlášení je jednou z forem zjištění závazku. Ručitel se bance nebo nebankovní instituci, poskytující úvěr, písemně zaváže, že pokud tak neučiní dlužník, pohledávku uspokojí. K tomu dochází až při prodlení dlužníka se splátkami, je-li úvěr splácen včas, je ručitelské prohlášení jen zárukou. Důležité je zmínit velkou nevýhodu pro ručitele, ten odpovídá za splnění závazku celým svým majetkem. Má však právo požadovat po dlužníkovi vše, co za něj zaplatil.
Více využívanou formou je spoludlužnický závazek, kdy věřitel má dva nebo více dlužníků. Postavení dlužníků vůči věřiteli je rovnocenné, z toho vyplývá, že jsou povinni společně a nerozdílně splnit závazek, přesně tak, jak je uvedeno ve smlouvě.
peníze ruce
Nejčastěji užívanou formou ručení je zástava nemovitosti. Ukazuje se, že je jednou z hlavních možností pro mladé lidi při pořízení bydlení, jak dosáhnout sjednání hypotečního úvěru. Zastavením nemovitosti svých rodičů nebo třeba jiných příbuzných tak mohou bance doložit spoluúčast na hypotečním úvěru. Ta je povinná ve výši minimálně 20 procent z pořizovací ceny nemovitosti. V tomto případě zástavce nemá povinnosti plynoucí ze smlouvy, poskytuje svou nemovitost do zástavy pro případ neplnění povinností dlužníka a nedopovídá celým svým majetkem, ale pouze zastavenou nemovitostí.