Profesionální přístup

Každá nemoc v rodině je těžká a nejhorší jsou ty, které se bohužel nedají léčit, a nedá se jim nijak zabránit. Ne vždy je v silách rodiny se o nemocného člověka starat, zvláště pokud má Alzheimerovu demenci, stařeckou nebo jiný typ této nemoci. Naše nezisková
organizace ALZHEIMER HOME Zátiší se snaží nemocným umožnit co nejlepší možný život a jejich příbuzným usnadnit práci i starosti. Domov se zvláštním režimem poskytne potřebné osobě profesionální péči, kterou především potřebuje a život takového člověka se více zkvalitní. Profesionální zaměstnanci jsou poblíž klienta a bez narušování jeho osobního prostoru se mu snaží co nejvíce zkvalitnit jeho život.


Celoroční péče

Naše organizace se snaží své klienty podporovat v soběstačnosti a poskytovat jim ty nejlepší podmínky k důstojnému životu, profesionální a především stálá péče poskytuje našim klientům naprosté bezpečí. Rádi se ujmeme osob, které trpí některou chronickou duševní nemocí a je jim nad 40 let. Naši klienti u nás mohou trávit celý rok, podle rozšíření jejich nemoci a možnostech jejich příbuzných. Blízcí klienta jsou vždy vítáni a naše nezisková organizace takové návštěvy naprosto podporuje, protože pro klienta je velmi důležité, když ani v domově se zvláštním režimem neztrácí kontakt se svým blízkým okolím.

Individuální přístup


Ke každému našemu klientovi se snažíme přistupovat individuálně a podporovat ho v jeho samostatnosti, zároveň má k dispozici odpornou pomoc a péči, kterou by doma nemohl dosáhnout v takové míře. Našim klientům zaručujeme dodržení podmínek zachování lidské důstojnosti, pokud se rozhodujete o umístění svého blízkého, nemusíte se obávat neuctivého zacházení s vám blízkým člověkem. Pokud se rozhodnete pro náš domov, jistě oceníte různé aktivizační programy, které nabízíme a které podporují klasické činnosti klientů.