Všechny bezdrátové technologie se však šíří prostorem bez ohledu na materiál zdiva. Pochopitelně jejich intenzita slábne v závislosti na vzdálenosti od zdroje. Princip připojení do vzdálené Wi-Fi sítě však nic nebrání tomu, aby se kdokoli se speciální směrovou anténou na tuto síť připojil. V principu se kdokoli cizí může připojit na takovou síť, která má sama o sobě slabý výkon třeba jen do vzdálenosti dvaceti metrů, se směrovou anténou to dotyčný zvládne i ze vzdálenosti několika kilometrů.
tváře ve fotoalbu
Z tohoto důvodu musí být Wi-Fi sítě zabezpečené a to se provádí dvěma základními způsoby. Buď autentifikací, což je autorizovaný přístup pouze pro oprávněné uživatele, nebo šifrováním – kódováním přenesených dat. Šifrování se vyvíjí již řadu let a ne všechna starší zařízení jsou dnes bezpečná – dostatečně zabezpečená.
Zabezpečení ověřením MAC adresy
Je to jeden z často využívaných způsobů, kdy má Wi-Fi přístupový bod (Access point) k dispozici soupisku povolených hardwarových adres všech zařízení, říká se tomu „whitelist“. Podobně lze také některé stanice přímo zablokovat a ty se pak ocitnou naopak na „blacklistu“.
počítačová kavárna
Šifrování WEP
Je to jeden ze starších způsobů zabezpečení, ovšem je zde velké nebezpečí prolomení přístupu. Klíče pracují na principu jednoduchého (symetrického) šifrování a klíč je poměrně jednoduše odvoditelný s pomocí speciálního software.
Šifrování WPA
To je tzv. Wi-Fi Protected Access, který speciálním způsobem pozměňuje klíče WEP, slouží k tomu speciální programové rozhraní. Výhodou tohoto šifrování je využitelnost i u starších typů technologií, které používají pouze WEP. Přístupový bod i koncové zařízení se proti sobě hlásí a ověřují buď sdíleným klíčem, nebo pomocí účastnického jména a hesla.
Šifrování WPA2
To je inovovaná verze WPA, staví již na důkladnějším způsobu šifrování AES, používá se výhradně v moderních Wi-Fi prvcích, protože si klade vyšší nároky na početní výkon přístroje.